top of page
illustrator centrum banner.jpg
home icon.jpg
dot.jpg
dotty.jpg
Illustrator centrum logo.jpg
dotty.jpg
  • Instagram
cover shadow.jpg
vem är vilse

vem är vilse?

picture book

cover shadow 2.jpg
somewhere else
cover shadow.jpg
vems är bob.jpg

om jag bodde någon annanstans

picture book

vems är bob?

picture book

swimmers at mälaren

paintings & PRINTS

many-beards.gif

animation

cover_edited.jpg

VAD SKULLE EN TIGER GÖRA?
picture book

pyton shadow.jpg
pyton covers
pyton sök.jpg
pyton sitt.jpg
pyton hit.jpg

Sitt, Pyton! valpvarning

book series

bottom of page